Volte Pravy Blok www.cibulka.net - transparentni ucty
TRVALY UCET:

Volte Pravy Blok www.cibulka.net - Zvlastni ucet pro prispevky ze statniho rozpoctu, prijmu z daru

DOCASNY UCET:

Volte Pravy Blok www.cibulka.net - Transparentni ucet volby do PS PCR 2017
Jak vyplyva z volebniho uctu, prijmy na volebni kampan byly nulove a vydaje na volebni kampan byly proto take nulove.
„Proti hluposti se bojovat musí, ale vyhrát se nedá!“ Jan Werich